Arena Grand Prix Polski o Puchar Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 10 – 11 kwietnia 2021 r.

Arena Grand Prix Polski o Puchar Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 10 – 11 kwietnia 2021 r.

Zdjęcie główne: 

Lista zakwalifikowanych zawodników w pliku do pobrania

W załączniku dołączamy Komunikat organizacyjny zawodów Arena Grand Prix Polski  w Warszawie (10-11.04.2021 r.). W Komunikacie prosimy zwrócić uwagę na liczbę możliwych do zgłoszenia zawodników (liczba serii które zostaną rozegrane w poszczególnych konkurencjach zawarta jest w Programie zawodów), którą ograniczono ze względu na specyfikę pływalni CRiS WUM. W zawodach nie mogą brać udziału zawodnicy zagraniczni.
Prosimy także o stosowanie się do terminów zgłoszeń do zawodów oraz wykreśleń z nich.
Zwracamy uwagę także na zmianę nr konta na które należy wpłacać opłatę startową.
Nowy, właściwy numer konta dla opłat startowych zawarty jest w Komunikacie zawodów.