I Igrzyska Europejskie Baku 2015

Zdjęcie główne: 

W związku z przygotowaniami do I Igrzysk Europejskich w Baku w 2015 roku oraz terminami i procedurami wymaganymi przez Stowarzyszenie Komitetów Olimpijskich  i Komitet Organizacyjny BEGOC, Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego zwraca się z prośbą o przesłanie do 20 października 2014 roku n/w dokumentów dla potencjalnych kandydatów Polskiego Związku Pływackiego do udziału w Igrzyskach Europejskich – zawodników, trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów.
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza (zał. 1) zawierającego dane osobowe dla celów akredytacyjnych oraz późniejszych zgłoszeń sportowych zawodników, którzy będą uczestniczyć w Igrzyskach Europejskich. DO formularzy należy dołączyć skan paszportu /strona ze zdjęciem/ oraz fotografię typu paszportowego ( „en face”, na jasnym tle, format cyfrowy jpg). Prosimy również o wypełnienie załączonych formularzy pomiarów (zał. 2 i 3), które są niezbędne  dla przygotowania kolekcji oficjalnych ubiorów na igrzyska.
Brak otrzymania w/w dokumentów w określnym terminie uniemożliwi udział w Igrzyskach pomimo uzyskania kwalifikacji PZP. 
Poniżej przedstawiamy listę potencjalnych kandydatów na podstawie wyników osiągniętych w sezonie 2013-2014.  Prosimy również o przysyłanie dokumentów trenerów n/w zawodników.
Zdajemy sobie sprawę iż  wytypowanie zawodników na kilka miesięcy przed kwalifikacją jest sprawą trudną dlatego prosimy również o przysyłanie dokumentów zawodników i trenerów nie będących  na liście mających teoretyczne szanse na osiągniecie wymaganego minimum.
Prosimy o przesłanie dokumentów do p. Piotra Pietrasika na adres pietrasikpiotr1989@autograf.pl oraz do p. Jerzego Kowalskiego na adres polswim@wp.pl.

Lista potencjalnych kandydatów w piśmie.

Formularz zgłoszeniowy, Formularz pomiarów w plikach do pobrania.