Kapituła Odznaczeń Kadencja 2008 - 2012

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Eugeniusz WARAKSA Przewodniczący
2. Wojciech Nazarko Wiceprzewodniczący
3. Bogdan Ciundziewicki Sekretarz
4. Kazimierz Niewitecki Członek
5. Wiktor Wierniuk Członek