dot. Międzywojewódzkich Zawodów Młodzików 12 lat.
W odpowiedzi na zapytania uprzejmie informujemy, że regulamin nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kwalifikacji  sztafet i wszelkie interpretacje przedstawiane na zawodach wojewódzkich są nieuprawnione. Podstawą kwalifikacji zawodników są wyniki indywidualne.

Wydział Szkolenia ma natomiast prawo, w uzasadnionych względami losowymi i sportowymi przypadkach, uwzględnić zgłoszenie zawodnika spoza listy 36 zakwalifikowanych.