Komunikat dot. kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Gwangju

Zdjęcie główne: 

Zarząd PZP informuje, że uchwałą elektroniczną z dnia 12 lutego 2019 r. podjął decyzję o możliwości uzyskiwania przez polskich zawodników trenujących i uczących się za granicą prawa do startu w MŚ w Gwangju (21-28.07.2019 r., Korea) podczas zawodów zagranicznych po spełnieniu niżej wymienionych wymagań:

1.Każdy zawodnik starający się o zgodę na eliminacje do MŚ po za MP występuje o taką zgodę do PZP w terminie do 25.02.2019 r.
2.Wskazuje miejsce i  termin zawodów w których chce uzyskać kwalifikację do MŚ.
3.Zawody takie muszą być zgłoszone do FINA jako zawody kwalifikacyjne.
4.Wybrane zawody będą podobnie jak dla innych polskich zawodników jedyną kwalifikacją do MŚ.
5.Zawodnik uzyska kwalifikację do MŚ jeżeli jego wynik będzie lepszy lub równy normie A FINA i zostanie uzyskany na takich samych zasadach jak podczas MP w Olsztynie (tzn. wynik uzyskany w serii finałowej itd.).
6.Składy sztafetowe zostaną wyłonione spośród zawodników, którzy uzyskają 5 najlepszych czasów podczas MP i zatwierdzonych przez PZP zawodów zagranicznych.