KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO

Odpowiadając na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje dotyczące nie wykonania przez PZP żadnych czynności związanych ze zgłoszeniem w LEN uzyskanego podczas Zimowych MP Seniorów i Młodzieżowców przez sztafetę juniorów klubu G8 Bielany wyniku w konkurencji 4 x 100 dowolnym, który jest lepszy od rekordu Europy juniorów w tej konkurencji, a także odpowiadając na otrzymane z klubu G8 Bielany pismo zawierające w ocenie PZP nieprawdziwe informacje oznajmiamy, że:

1.    ze względów niezależnych od Polskiego Związku Pływackiego (w załączeniu skan pisma z Polskiej Agencji Antydopingowej) procedura zgłoszenia wniosku o uznanie rekordu Europy juniorów (3:12,97) zawodników zespołu sztafetowego G8 Bielany w konkurencji 4 x 100 m stylem dowolnym nie mogła być rozpoczęta z powodu braku możliwości wykonania u zawodników obowiązkowego badania antydopingowego. Bez spełnienia wymogu badania antydopingowego PZP nie miało podstaw do wystąpienia do LEN o zatwierdzenie uzyskanego wyniku jako nowego rekordu Europy. PZP nie ustosunkowywało się do pojawiających informacji oczekując na pismo POLADY w tej sprawie.

2.       odnosząc się do zarzutów zawartych w piśmie Prezesa G8 Bielany Pana Dariusza Czerwonki informujemy, że zarówno podczas  Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w Olsztynie (grudzień 2016) jak i Mistrzostw Polski Juniorów 18 letnich w Gorzowie Wlkp. (marzec 2017) PZP wykonało wszystkie wymagane regulaminami FINA czynności (m.innymi badania geodezyjne pływalni po każdym wyścigu w którym uzyskano te wyniki, badania antydopingowe, certyfikaty homologacji elektronicznej aparatury mierzącej czas, etc.) czego efektem było uznanie przez FINA wyników Kacpra Stokowskiego jako nowe rekordy świata juniorów. W załączeniu zdjęcie certyfikatu otrzymanego przez PZP w dniu 21 grudnia 2017 potwierdzającego uznanie rekordu w konkurencji 50 m stylem grzbietowym oraz zdjęcie z uroczystości wręczenia przez Prezesa PZP podczas zawodów Grand Prix Polski w Opolu zarówno zawodnikowi (oryginał) jak i trenerowi (kopia) certyfikatu stwierdzającego pobicie rekordu świata juniorów w konkurencji 100 m stylem grzbietowym.

3.    odnosząc się do prośby Prezesa G8 Bielany Pana Dariusza Czerwonki dotyczącej braku odpowiedzi na pismo G8 Bielany z dnia 8 sierpnia 2017 roku informujemy, że sprawa dotycząca opuszczenia przez Kacpra Stokowskiego zgrupowania Kadry Narodowej przed MEJ w Netaynii (skutkiem czego było nałożenie na zawodnika przez Komisję Dyscyplinarną PZP kary nagany) do dnia 25 listopada rozpatrywana była w drugiej instancji przez Zarząd PZP. O działaniach w tej sprawie informowany był zawodnik (w jego imieniu wyjaśnienia składała mama) jak i bezpośredni trener zawodnika Pan Paweł Wołkow, który dopiero podczas Zarządu PZP w dniu 25 listopada 2017 roku mógł złożyć wyjaśnienia. Aktualnie przygotowywane jest orzeczenia w tej sprawie, które zostanie przekazane zawodnikowi w najbliższym czasie. 

Biorąc wszystkie wyżej wymienione fakty pod uwagę wyrażamy głębokie ubolewanie, że w opinii Prezesa G8 Bielany oraz jego współpracowników działania PZP są nie profesjonalne i szkodzą wizerunkowi pływania.

Paweł Słomiński
Prezes Polskiego Związku Pływackiego