Komunikatu PKS PZP nr 1/2017

Zdjęcie główne: 

Komunikatu PKS PZP nr 1/2017 i Uchwała Zarządu PZP 15/2016 dot. wysokości i trybu opłacania składki sędziowskiej 2017-2020 (w plikach do pobrania)