Minima kwalifikacyjne do międzynarodowych imprez głównych w roku 2019.