Minima kwalifikacyjne i zasady kwalifikacji do ME w Budapeszcie

Minima kwalifikacyjne oraz zasady kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2020 w Budapeszcie Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 71/E/2019 z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi w dniu 21.11.2019 w pliku do pobrania.