WAŻNE!
Polski Związek Pływacki informuje, że realizuje wyłącznie zobowiązania finansowe zlecone przez BIURO PZP.
Roszczenia finansowe dotyczące usług wykonanych na rzecz PZP, a nie zleconych przez BIURO PZP nie będą realizowane.

 

Na podstawie UCHWAŁY NR 1/2012 Polskiego Związku Pływackiego podjętej na posiedzeniu Zarządu PZP w dniu 24 listopada 2012r w Poznaniu na podstawie § 27 pkt.15 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwalono nowy schemat struktury organizacyjnej PZP.
Schemat organizacyjny Biura Polskiego Związku Pływackiego