Zadania Komitetu Technicznego Pływania PZP

Zdjęcie główne: 

Podstawowym zadaniem Komitetu Technicznego Pływania Polskiego Związku Pływackiego jest wsparcie władz Związku, trenerów, działaczy, zawodników, rodziców w zakresie bardzo szeroko rozumianej wiedzy o pływaniu, co w konsekwencji ma podnosić poziom pływania. Równie istotnym zadaniem jest promocja pływania w celu popularyzacji dyscypliny, a co za tym idzie zwiększenie środków finansowych dostępnych na realizacje celów sportowych.
Powyższe działania będą realizowane w zakresie:
- wiedzy metodyczno-szkoleniowo-regulaminowej,
- informacyjnym /współczynniki, statystyki, rankingi, rekordy/,
- marketingowo-promocyjnym.

Dla realizacji celów Komitetu powołano Zespoły:
1.Zespół metodyczno-szkoleniowy - Piotr Makar
2.Zespół promocji pływania – Feliks Jaśkiewicz /kandydat do zatwierdzenia przez Zarząd PZP/
3.Zespół statystyk, rankingów i rekordów - Kazimierz Pieczora
4.Zespół certyfikacji - Kazimierz Pieczora
5.Zespół regulaminowy - Waldemar Kilian
6.Zespół rozwoju pływania - Krzysztof Ruciński /czasowo/

Podstawowe finansowanie KTP jest zapewnione przez PZP. Pozostałe środki na konkretne, duże projekty będą pozyskiwane przez KTP /sponsorzy, środki unijne, własne produkty/.

Realizacja celów jest wieloletnia i zasadniczo będzie zależała od:
•wsparcia władz Związku,
•ilości pozyskanych środków na realizację stawianych celów,
•zaangażowania członków poszczególnych Zespołów,
•kreatywności członków poszczególnych Zespołów,
•zaangażowania całego środowiska pływackiego w pracę KTP