Rozpoczęcie działań Komitetu Technicznego Pływania Polskiego Związku Pływackiego

Zdjęcie główne: 

W dniu 13.05.2015 r. na posiedzeniu Zarządu PZP został zatwierdzony Regulamin Komitetu Technicznego Pływania Polskiego Związku Pływackiego, a co za tym idzie kierunki jego działania. Na posiedzeniu Prezydium Zarządu PZP 05.11.2015 r. zostali również powołani przewodniczący poszczególnych Zespołów, co umożliwia rozpoczęcie działania Komitetu. 

W związku z tym, serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć prace poszczególnych Zespołów do współpracy. Mam nadzieję, że KTP PZP będzie służył pomocą całemu środowisku pływackiemu, a Państwo np. poprzez zgłaszanie swoich wniosków będziecie aktywnymi współtwórcami kierunków rozwoju i działań. 

Przewodniczący Komitetu
Technicznego Pływania PZP
Krzysztof Ruciński