WŁADZE OKRĘGOWYCH ZWIĄZKÓW PŁYWACKICH KADENCJA 2016-2020

Lp OZP Siedziba   Prezes wybrany na kadencję 2016-2020
1. DOLNOŚLĄSKI  Wrocław DUBIEL Zbigniew
2. KUJAWSKO-POMORSKI Toruń BUKOWSKI Maciej
3. LUBELSKI Lublin MAZUREK Grzegorz
4. LUBUSKI Zielona Góra   RZEŻNIEWSKI Marian
5. ŁÓDZKI Łódź ZIELIŃSKA Dagmara
6. MAŁOPOLSKI Kraków WOŹNICKI Kazimierz
7. OPOLSKI. Opole KOZINA-OLOŚ Zofia
8. PODKARPACKI Rzeszów WIECZOREK Robert
9. PODLASKI Białystok ANDRZEJEWSKA Małgorzata
10. POMORSKI Gdańsk CHROŚCIELEWSKI Jarosław
11. ŚLĄSKI Mysłowice

JABCZYK Marek

12. ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce WĘGLEWICZ  Piotr
13. WARMIŃSKO-MAZURSKI Olsztyn GASZYK Grzegorz
14. WARSZAWSKO -MAZ. Warszawa SŁOMIŃSKI Paweł
15. WIELKOPOLSKI Poznań THIEM Jacek
16. ZACHODNIO-POMORSKI Szczecin

KACZMARCZYK Zygmunt