Zarząd Polskiego Związku Pływackiego działając na mocy art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) postanawia że wymagany jest niżej podany rodzaj zaświadczenia.

Wypełniając wymogi Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r.,która nakłada na polskie związki sportowe obowiązek nadawania licencji podległym im klubom, trenerom, sędziom i zawodnikom (art. 3, 6, 12, 29, 45, 46 i 48 Ustawy) Zarząd Polskiego Związku Pływackiego na posiedzeniu w dniu 26.11.2005 r. powołał do realizacji tych zadań Komisję Certyfikacji przy PZP.

1. Zakres działalności Komisji obejmuje w szczególności:
- opracowywanie, przygotowanie i wydruk licencji PZP
- prowadzenie ewidencji okręgów, klubów, trenerów i zawodników.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem dokumenty związane z licencją trenerską należy przesłać na adres: Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki Komisja Certyfikacji PZP, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Eugeniusz WARAKSA Przewodniczący
2. Wojciech Nazarko Wiceprzewodniczący
3. Bogdan Ciundziewicki Sekretarz
4. Kazimierz Niewitecki Członek
5. Wiktor Wierniuk Członek
Lp. Funkcja Nazwisko i imię  
1. Przewodniczący

mgr inż. Janusz Rajewski

 

 2.  Członek Janusz Jakobsze  
 3.  Członek Joanna Kasprzak - Preka

 

 4.

 5.

 Członek

 Członek

Andrzej Walęga

Andrzej Paczkowski

Lp. Funkcja Nazwisko i imię
1. Przewodniczący Lewandowska Ewa
2. Viceprzewodniczący  Maciej Bukowski
3. Sekretarz Roksana Pytlik
4. Członek Krzysztof Bednarek 
5. Członek Robert Wieczorek

kontakt: e.lewandowska@polswim.pl

Lp OZP Siedziba   Prezes wybrany na kadencję 2016-2020
1. DOLNOŚLĄSKI  Wrocław DUBIEL Zbigniew
2. KUJAWSKO-POMORSKI Toruń BUKOWSKI Maciej
3. LUBELSKI Lublin MAZUREK Grzegorz
4. LUBUSKI Zielona Góra   RZEŻNIEWSKI Marian
5. ŁÓDZKI Łódź

Lp.

   Funkcja   OZP Imię i nazwisko
1. Przewodniczący Śląski Marek Jabczyk
2. Sekretarz Opolski Zofia Kozina - Oloś
3. Członek Zachodniopomorski Ferdynand Kaczyński
4. Członek Kujawsko - Pomorski Barbara Jackiewicz

 

Strony