Zarząd Polskiego Związku Pływackiego działając na mocy art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) postanawia że wymagany jest niżej podany rodzaj zaświadczenia.

Wypełniając wymogi Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r.,która nakłada na polskie związki sportowe obowiązek nadawania licencji podległym im klubom, trenerom, sędziom i zawodnikom (art. 3, 6, 12, 29, 45, 46 i 48 Ustawy) Zarząd Polskiego Związku Pływackiego na posiedzeniu w dniu 26.11.2005 r. powołał do realizacji tych zadań Komisję Certyfikacji przy PZP.

1. Zakres działalności Komisji obejmuje w szczególności:
- opracowywanie, przygotowanie i wydruk licencji PZP
- prowadzenie ewidencji okręgów, klubów, trenerów i zawodników.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem dokumenty związane z licencją trenerską należy przesłać na adres: Dolnośląski Okręgowy Związek Pływacki Komisja Certyfikacji PZP, ul. Borowska 1-3, 50-529 Wrocław

Strony