Seminarium olimpijskie pt. "Na Olimijskim Szlaku pod skrzydłami Sokoła  od Pekinu do Londynu"

Materiały zostały zaprezentowane na ogólnopolskiej konferencji przedstawicieli szkół sportowych i SMS / dyr., trenerów, nauczycieli i rodziców/pt. „Bliżej Sportu Dalej Od Uzależnień” odbytej w Raciborzu dnia. 21.03.09r. Materiał opracował i przedstawił dr Dariusz Błachnio.

Strony