Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 17-18 lat 18-20.07.2014 Drzonków

Zdjęcie główne: 

Komunikat organizacyjny
Zaproszenie
Lista zakwalifikowanych Kobiet
Lista zakwalifikowanych Mężczyzn
Zawodnicy dopuszczeni na koszt klubów

Lista zgłoszonych klubów
Lista zgłoszonych zawodników
Lista startowa
Wyniki
Galeria zdjęć I - foto: Marek Kuświk
Galeria zdjęć II - foto: Marek Kuświk
Galeria zdjęć III - foto: Marek Kuświk

Warunki uczestnictwa w OOM w pływaniu w 2014r.
W OOM mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki w wieku 17-18 lat, którzy posiadają licencję PZP , są potwierdzeni do danego klubu i posiadają aktualne badania lekarskie.
Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych OOM, w ilości 180 zawodników (100 mężczyzn i 80 kobiet) opublikuje Polski Związek Pływacki niezwłocznie po zakończeniu okresu możliwości uzyskiwania wyników uprawniających do startu w OOM na koszt organizatora.
Polski Związek Pływacki opublikuje ranking wyników na podstawie punktów wielobojowych FINA 2013 (łącznie z pływalni 25 i 50m) za okres 1.07.2013r – 29.06.2014r. na podstawie którego zostanie ustalona lista
zawodników i zawodniczek uprawnionych do startu w OOM.
W OOM mogą brać udział zawodnicy, zgłoszeni dodatkowo, na koszt własny, po uzyskaniu zgody Wydziału Szkolenia PZP.
Organizator bezpośredni OOM (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie) zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla 40 osób w cenie 85-95 zł dziennie. Kluby są zobowiązane do przesłania informacji o zawodnikach, którzy nie będą uczestniczyć w OOM 2014, znajdujących się na liście zawodników spełniających limit kwalifikacji do OOM, do dnia 22.06.2014r. na adres robertbrus@poczta.onet.pl
Lista zawodników spełniających limity kwalifikacji do OOM będzie aktualizowana raz w tygodniu.