Prezydium Kolegium Sędziów kadencja 2015-2016

KONTAKT DO PREZYDIUM SĘDZIÓW: prezydiumkspzp@wp.pl

1. Waldemar Kilian Przewodniczący
2. Ewa Furman Z-ca Przewodniczącego
3. Magdalena Seliga Sekretarz
4. Mirosława Legutko Członek ds analiz i ewidencji sędziowskiej
5. Anna Wierniuk Członek ds Skoków do Wody
6. Monika Szczęśniak-Parafiniuk Członek ds Piłki Wodnej
7. Radosław Koryzna Członek ds Pływania Synchronicznego