Przewodniczący Komitetów i Komisji

Zdjęcie główne: 

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 grudnia 2012r. w Ostrowcu Świętokrzyskim Uchwałami Zarządu zostali powołani następujący przewodniczący Komitetów oraz Komisji

 

Lp. Nr Uchwały Komitet/Komisja Funkcja Imię i nazwisko
1. UCHWAŁA NR 10/2012 Komitet Techniczny Piłki Wodnej Przewodniczący Sławomir Madej
2. UCHWAŁA NR 11/2012 Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego Przewodnicząca Martyna Zielińska
3. UCHWAŁA NR 12/2012 Komitet Techniczny Pływania Masters Przewodniczący Tadeusz Stuchlik
4. UCHWAŁA NR 13/2012 Komisja Dyscyplinarna Przewodniczący Krzysztof Nowak
5. UCHWAŁA NR 14/2012 Komisja Szkół Sportowych Przewodniczący Janusz Świtecki
6. UCHWAŁA NR 24/2012 Komisja Certyfikacji Przewodniczący Kazimierz Pieczora
7. UCHWAŁA NR 16/2012 Komisja Medyczna Przewodniczący Wojciech Hytroś
8. UCHWAŁA NR 17/2012 Komisja ds. Pływania na Wodach Otwartych Przewodniczący Jacek Kasperek
9. UCHWAŁA NR 18/2012 Komisja ds. Inwestycji i Urządzeń Sportowych Przewodniczący Janusz Rajewski
10. UCHWAŁA NR 19/2012 Kapituła Odznaczeń i Wyróżnień Przewodniczący Eugeniusz Waraksa
11. UCHWAŁA NR 20/2012 Kolegium Sędziów Przewodniczący Waldemar Kilian
12. UCHWAŁA NR 21/2012

Zespół ds Metodyczno - Szkoleniowych
Przewodniczący Potr Makar
13. UCHWAŁA NR 22/2012 Komisja ds. Pływania osób Niepełnosprawnych
i Niesłyszących
Przewodniczący Tadeusz Rodziewicz
14. UCHWAŁA NR 33/2013 Komitet Techniczny Pływania Przewodniczący Krzysztof Ruciński
         

Zbiór Uchwał w MENU: WŁADZE/POSIEDZENIA I UCHWAŁY ZARZĄDU