Uchwała Zarządu PZP z dn. 26.11.2005 r.

Wypełniając wymogi Ustawy o sporcie kwalifikowanym z dn. 29 lipca 2005 r.,która nakłada na polskie związki sportowe obowiązek nadawania licencji podległym im klubom, trenerom, sędziom i zawodnikom (art. 3, 6, 12, 29, 45, 46 i 48 Ustawy) Zarząd Polskiego Związku Pływackiego na posiedzeniu w dniu 26.11.2005 r. powołał do realizacji tych zadań Komisję Certyfikacji przy PZP.

1. Zakres działalności Komisji obejmuje w szczególności:
- opracowywanie, przygotowanie i wydruk licencji PZP
- prowadzenie ewidencji okręgów, klubów, trenerów i zawodników.
2. Decyzją Zarządu PZP w skład Komisji Certyfikacji weszli:
Grzegorz Widanka Przewodniczący Komisji
widanka@plywanie.info.pl
Wrocław
Adam Jeske- Członek Komisji
Zielona Góra
Kazimierz Pieczora - Członek Komisji
komisja@kppzp.pl
Kraków

3. Komisja Certyfikacji podlega Prezydium PZP, a jej skład ustala Zarząd PZP.
4. Szczegółowe informacje i kontakt elektroniczny dostępne są poprzez stronę:
www.plywanie.info.pl

5. Komisja rozpoczyna funkcjonowanie z dniem powołania

Prezes PZP
Krzysztof Usielski