Władze Okręgowych Związków Pływackich Kadencja 2016 - 2020

Lp OZP Siedziba   Prezes wybrany na kadencję 2016-2020
1. DOLNOŚLĄSKI  Wrocław DUBIEL Zbigniew
2. KUJAWSKO-POMORSKI Toruń BUKOWSKI Maciej
3. LUBELSKI Lublin MAZUREK Grzegorz
4. LUBUSKI Zielona Góra   RZEŻNIEWSKI Marian
5. ŁÓDZKI Łódź URBANIAK Robert
6. MAŁOPOLSKI Kraków WOŹNICKI Kazimierz
7. WARSZAWSKO -MAZ. Warszawa SŁOMIŃSKI Paweł
8. OPOLSKI Opole KOZINA-OLOŚ Zofia
9. PODKARPACKI Rzeszów

WIECZOREK Robert

10. PODLASKI Białystok ANDRZEJEWSKA Małgorzata
11. POMORSKI Gdańsk 

CHROŚCIELEWSKI Jarosław

12. ŚLĄSKI Mysłowice  JABCZYK Marek
13. ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce WĘGLEWICZ  Piotr
14. WARMIŃSKO-MAZURSKI Olsztyn GASZYK Grzegorz
15. WIELKOPOLSKI Poznań THIEM Jacek
16. ZACHODNIO-POMORSKI Szczecin

KACZMARCZYK Zygmunt