Analiza pracy sędziów pływania klasy związkowej PZP za rok 2018.