Filmy szkoleniowe „Sędziowanie pływania - Style pływackie” oraz „Start - Filozofia i protokół” z napisami w języku polskim

Filmy szkoleniowe „Sędziowanie pływania - Style pływackie” oraz „Start - Filozofia i protokół” z napisami w języku polskim

Na stronie akademia.sedziaplywania.pl zostały udostępnione dwa filmy szkoleniowe:

  • „Sędziowanie pływania - Style pływackie” (ang. „Officiating Swimming - Competitive Strokes”) jest zatwierdzonym przez FINA materiałem szkoleniowym używanymi do lepszego zrozumienia przepisów dotyczących stylów. Poprzez wykorzystanie tego filmu, FINA stara się ujednolicić interpretację przepisów pływania i sposób ich stosowania, podnosząc dzięki temu poziom sędziowania.
  • „Start - Filozofia i protokół” to film instruktażowy opracowany przez USA Swimming i używany podczas szkoleń FINA.

W celu poszerzenia grona odbiorców, PKS PZP, za zgodą FINA oraz USA Swimming, przygotowało tłumaczenia filmów na język polski w formie napisów.