Kolegium Sędziów

Oficjalna interpretacja  przepisów  - SW 4.4 oraz SW 9.1 (dotyczących przedwczesnego startu i  konkurencji indywidualnych stylu zmiennego) w pliku do pobrania
-  Memorandum FINA  http://www.fina.org/H2O/docs/rules/memo_interpretation_swrules.pdf

I.  Egzamin na sędziego pływania klasy związkowej
II. Kody dyskwalifikacyjne  
    w szczególności - nowy zaps K1 : " Kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu  klasycznego  (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie ")
III.Adres do korespondencji elektronicznej   prezydiumkspzp@wp.pl
Więcej w plikach  do pobrania:

I.  Wyciąg z Protokołu Nadzwyczajnego Zebrania Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego z dnia 11 kwietnia 2015 roku
II. Informacja dotycząca zatwierdzenia przez Zarząd Polskiego Związku Pływackiego Przewodniczącego oraz składu Prezydium Kolegium Sędziów PZP kadencji 2015-2016
III.Informacja dotycząca złożenia wniosków przez Prezydium Kolegium Sędziów PZP na posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Pływackiego
Więcej w plikach  do pobrania: 

Przepisy FINA 2013 - 2017 w pliku do pobrania.

Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego w pliku do pobrania

Komunikat sędziowski Nr 1/2013 w pliku do pobrania

Komunikat Sędziowski Nr 2/2013 w piku do pobrania

Komunikat Sędziowski Nr 1 - 2012

Strony