Komunikat PKS PZP 5/2018

Komunikat PKS PZP 5/2018 dot. przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2018 r.