Komunikat PKS PZP 5/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r.

Zdjęcie główne: 

Komunikat PKS PZP 5/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na klasę związkową PZP, oraz wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.