Zaproszenie na Konferencję

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
RATOWNICTWO WODNE, SPORT PŁYWACKI
I KULTURA FIZYCZNA W TEORII I PRAKTYCE
26 - 27 wrzesień 2014 r. (w Rowach, woj. pomorskie)
szczegóły w pliku do pobrania