Zdjęcie główne: 

Polish Swimming Federation

POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

01-813 Warszawa,
ul. Marymoncka 34, skr.poczt. 37

+48 22 835 35 89,
+48 22 834 25 56,
fax +48 22 835 39 83
NIP 118-01-72-707 REGON 000866389
KRS  0000159673
Nr konta: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
IBAN: PL 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 SWIFT BPKOPLPW

WAŻNE!
Polski Związek Pływacki informuje, że realizuje wyłącznie zobowiązania finansowe zlecone przez BIURO PZP.
Roszczenia finansowe dotyczące usług wykonanych na rzecz PZP, a nie zleconych przez BIURO PZP nie będą realizowane.

adres główny: Polski Związek Pływacki
Prezes Zarządu Paweł Słomiński
pozostałe adresy email:
Główna Księgowa: Izabela Krzyżecka
Księgowość/sms-y: Katarzyna Krzyżecka
Płace/sprzęt: Izabela Białecka
Sekretariat: Magdalenia Grzesik
Wydział Szkolenia: Jerzy Kowalski   Jan Wiederek
Biuro: Kinga Bulsiewicz
Biuro: Łukasz Jarochowski
Biuro: Krzysztof Usielski
Internetowy System Ewidencji i Licencji
Aktualizacja strony: Iwona Bohosiewicz