Lp. Funkcja Nazwisko i imię  
1. Przewodniczący

 mgr inż. Janusz Rajewski j.rajewski@polswim.pl

 

 2.  Członek  mgr inż. Janusz Jakobsze  
 3.  Członek  dr inż. Andrzej Kolaszewski

 

 4.

 5.

 Członek

 Członek

 mgr inż. Andrzej Matyszkiewicz

 inż. Andrzej Paczkowski

 

 

       Zakres działalności:

  • wydawanie zaświadczeń o homologacji basenów
  • konsultacje projektowo-wykonawcze obiektów pływackich
  • opracowywanie koncepcji obiektów pływackich
  • udzielanie wielobranżowych informacji dotyczących urządzeń technicznych, wyposażania i innych instalacji
  • opiniowanie projektów technicznych oraz ewentualny udział w ich opracowywaniu
  • kontakty międzynarodowe.