Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. President of the Federation KOWALSKI ANDRZEJ
2. Vice-president for Sport Affairs WOŹNICKI KAZIMIERZ
3. Vice-president for Organizational Affairs KUCZKO JAN
4. Member BAŻANT GRZEGORZ
5. Member BRUS ROBERT
6. Member BUKOWSKI MACIEJ
No. Function     Name and Surname
1. President of the Federation KOWALSKI ANDRZEJ
2. Vice-president for Sport Affairs WOŹNICKI KAZIMIERZ
3. Vice-president for Organizational Affairs KUCZKO JAN
4. Member SŁOMIŃSKI PAWEŁ
5. Member WIERNIUK WIKTOR
Name and Surname Function
WĘGLEWICZ PIOTR Chairman
DORYWALSKI MAREK VICE Chairman
CHROŚCIELEWSKI JAROSŁAW Member
DEC EDWARD Member
MADEJ WALDEMAR Member