Komisja ds pływania na wodach otwartych

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko
1. Przewodniczący  
2. Vice Przewodniczący   
3. Członek Komisji  
4. Członek Komisji  
5. Członek Komisji