Komunikaty

Z wielką radością informujemy, że w dniu 15 maja 2019 roku, podczas Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu w Olsztynie Prezes PZP podpisał list intencyjny z Panem Jackiem Krygerem (właściciel firmy H2OShop.pl) o wspólnym powołaniu Fundacji „Pomagamy wygrywać”.

Fundacja będzie organizacją odrębną od struktur PZP a jej podstawowym celem będzie poszukiwanie środków finansowych, które zostaną przeznaczone na potrzeby wsparcia rozwoju sportowego zawodników i trenerów. Właściciel Firmy H2OShop.pl zadeklarował, że po powstaniu Fundacji będzie przekazywał na jej rzecz ustaloną kwotę od każdej sztuki sprzedanego towaru. Liczymy na to, że w ślady Pana Jacka Krygera pójdą inne firmy i prywatni darczyńcy. Fundacja będzie działa w ramach i na podstawie obowiązujących zasad i prawnych wymogów.

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza trenerów kadry, zaplecza kadry i trenerów prowadzących zawodników Team 100 do zgłaszania się na szkolenie organizowane w ramach Akademii Trenerskiej pt. „Metody monitorowania i kontroli procesu treningowego”, które odbędzie się w Instytucie Sportu w Warszawie w dniu 8 czerwca.
Instytut Sportu kwalifikuje trenerów, którzy jeszcze nie brali udziału w tym szkoleniu i są rekomendowani przez pzs.
Zapisy odbywają się przez stronę www.akademiatrenerska.pl 

Program szkolenia został dołączony w pliku do pobrania.

Powołanie zawodników oraz sztabu szkoleniowego na zgrupowania szkoleniowe oraz zawody kontrolne w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata w Gwangju i Uniwersjady w pliku do pobrania.

Polski Związek Pływacki powiadamia, że na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych do zawodów EYOF w Baku osiągniętych podczas zawodów kwalifikacyjnych została wyłoniona reprezentacja do ww. zawodów. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.

Powołanie zawodników na zgrupowania szkoleniowe Kadry Narodowej Juniorów w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz w Łodzi w pliku do pobrania.

Prezes Polskiego Związku Pływackiego zaprasza trenerów i kierowników ekip na Konferencję Techniczną przed Głównymi Mistrzostwami Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu (14 maja 2019 r. o godzinie 20.00 na terenie WCRS Aquasfera Galeria Warmińska, Al. Piłsudskiego 69 b).

W trakcie Konferencji zostaną przedstawione informacje:
- dotyczące przeprowadzenia GMP,
- dotyczące zasad kwalifikacji do letnich zawodów mistrzowskich: MŚ w Gwangju, MEJ w Kazaniu, MŚJ w Budapeszcie, EYOF w Baku,
- dotyczące zasad kwalifikacji do: ME w Glasgow (25m, grudzień 2019), ME w Budapeszcie (50m, maj 2020),
- dotyczące krajowych zasad kwalifikacji do IO w Tokio.

W spotkaniu udział wezmą (oraz przedstawią koncepcję przygotowań do letnich międzynarodowych zawodów mistrzowskich) trenerzy:
- kadry seniorów Pan Robert Brus,
- kadry juniorów Pan Piotr Woźnicki.

Szczegółowe informacje nt testu kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy Juniorów w Pływaniu na Wodach Otwartych Raćice (Czechy)
02.08-04.08.2019r. w pliku do pobrania.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla młodych pływaków, ich rodziców i trenerów.
Zachęcamy Kluby/Szkoły do występowania z inicjatywą, która pomoże wyjaśnić wiele trudnych problemów i uniknąć zagrożeń.
Wnioski prosimy kierować:
agnieszka.ostrowska@antydoping.pl
biuro@antydoping.pl

Polski Związek Pływacki informuje, iż w związku z opublikowanymi Zasadami Kwalifikacji do Mistrzostw Świata w pływaniu na wodach otwartych FINA WORLD CHAMPIONSHIPS 2019, Gwangju / Korea 13-19.07.2019r., kluby macierzyste zawodników chcących kwalifikować się podczas FINA/CNSG Marathon Swim World Series 2019, Balatonfured / Węgry 15.06.2019r. zobligowane są do dokonania formalnego zgłoszenia do zawodów kwalifikacyjnych.

W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane kluby o przesłanie wypełnionych dokumentów (załączniki poniżej) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019r. na adres p.pietrasik@polswim.pl

Polski Związek Pływacki informujemy, że Akademicki Związek Sportowy uruchomił stronę i procedurę zbierania danych o kandydatach do udziału w Uniwersjadzie Letniej - Neapol 2019.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie: http://azs.pl/imprezy/uniwersjady/xxx-uniwersjada-letnia-neapol-2019

Prosimy o wypełnienie ankiety przez zawodników, trenerów oraz osoby towarzyszące, które planują wypełnić minima kwalifikacyjne oraz spełniają pozostałe warunki uczestnictwa w Uniwersjadzie.

Bezpośredni link do ankiety:
https://formularze.azs.waw.pl/80/

Strony