Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 2018

Zdjęcie główne: 

UWAGA! KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY PRZESYŁAĆ DO PIOTRA PIETRASIKA LUB PIOTRA WOŹNICKIEGO .
NIE DO PKOL.

W związku z wymogami MKOl dotyczącymi złożenia niezbędnych dokumentów uprawniających poszczególne Reprezentacje Narodowe do udziału w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w Buenos Aires, prosimy zainteresowanych trenerów i zawodników o zapoznanie się z komunikatem PZP (załącznik) oraz wypełnienie i przesłanie do Związku wymienionych w załącznikach dokumentów.