Nadzwyczajny Zjazd Komitetu Pływania Synchronicznego (KTPS)

Zdjęcie główne: 

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2018 roku w Centrum Bankowo – Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd Komitetu Pływania Synchronicznego (KTPS), w którym oprócz 27 Delegatów z 14 klubów prowadzących szkolenie w tej dyscyplinie uczestniczyli także Prezes Polskiego Związku Pływackiego (PZP) Paweł Słomiński, Członek Zarządu PZP Grzegorz Bażant (Przewodniczył obradom), Dyrektor Biura PZP Magdalena Grzesik oraz Radca Prawny PZP Mariusz Radziewski.

Podczas obrad dokonano podsumowania dotychczasowej działalności KTPS. Sprawozdanie złożyła dotychczasowa Przewodnicząca Pani Magdalena Kalinowska. Wybrano nowych kandydatów na Przewodniczącego i Członków Prezydium KTPS, którzy po zatwierdzeniu przez Zarząd PZP pokierują Komitetem.
Nowy skład Prezydium:
Przewodnicząca – Monika Szczęśniak
Prezydium:
Eleni Filipiuk – Adamos
Małgorzata Misiarz
Agata Kubiak
Bartłomiej Zadorożny

Dotychczasowej Przewodniczącej i Prezydium dziękujemy za współpracę, a nowo wybranym kandydatom życzymy zatwierdzenia przez Zarząd i powodzenia w zarządzaniu Komitetem.