Zaproszenie do nawiązania współpracy w zakresie obsługi marketingowej Polskiego Związku Pływackiego

Zaproszenie do nawiązania współpracy w zakresie obsługi marketingowej Polskiego Związku Pływackiego

Zdjęcie główne: 

Polski Związek Pływacki zamierza nawiązać współpracę z podmiotem działającym na rynku konsultingu i marketingu, w tym marketingu sportowego, w celu przygotowania strategii marketingowej Związku i opracowania produktu związanego z możliwością wykorzystania wizerunku Związku, zawodników i działalności sportowej Związku dla potencjalnych sponsorów.

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia przedmiotu potencjalnej współpracy na obecnym etapie podmioty zainteresowane współpracą powinny przedstawić ofertę handlową, obejmującą swoim zakresem m. in.  opracowanie strategii marketingowej, przygotowanie produktu marketingowego dla potencjalnych sponsorów Związku, stworzenie pakietów sponsoringowych oraz inne działania związane z pozyskiwaniem sponsorów i prowadzeniem innych działań w obszarze marketingu, public relations, itp.

Podmioty zainteresowane współpracą powinny przedstawić także szacunkowe wyceny oferowanych usług, jak również ogólne zasady wynagradzania za realizowane zadania na rzecz Związku.

Niniejsze zaproszenie do nawiązania współpracy nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz nie jest również zamówieniem ani formą rezerwacji.

W przypadku zainteresowania zaproszeniem, Związek oczekuje w terminie do 30 kwietnia 2014 r. na wstępne propozycje współpracy. Oferty należy kierować na adres Związku
lub na adres poczty email: andrzej_kowalski1@op.pl

Związek zastrzega sobie możliwość nie przystąpienia do współpracy bez podania przyczyny.