Zaproszenie na szkolenie w Instytucie Sportu w Warszawie

Zdjęcie główne: 

Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy otwiera rekrutację na dwudniowe szkolenie (28 godzin), którego celem jest profesjonalizacja trenerów w obszarze wybranych, kluczowych zagadnień psychologii sportu.
Osoby zgłaszające się na szkolenie muszą zadeklarować swój udział w obu częściach (terminach):
Psychologia sportu, część 1 – kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry. Data: 28-29.05.2018
Psychologia sportu, część 2 – kurs dla trenerów kadry narodowej i bezpośredniego zaplecza kadry. Data: 2-3.12.2018
Miejsce: Instytut Sportu-PIB, Warszawa, ul. Trylogii 2/16
Termin nadsyłania zgłoszeń:  14.05.2018
Grupa docelowa: kurs jest przewidziany dla trenerów kadry narodowej i zaplecza kadry (42 miejsca).
Jest to kilkuetapowe szkolenie oparte na pracy własnej oraz wykładach i warsztatach realizowanych w cyklu dwóch spotkań. Etapy pracy szkoleniowej dla zakwalifikowanych uczestników.
SZCZEGOŁOWE INFORMACJE  / PANEL ZGŁOSZENIOWY