Zdjęcie główne: 

Polish Swimming Federation
POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
01-813 Warszawa,
ul. Marymoncka 34, skr.poczt. 37

+48 22 835 35 89,
+48 22 834 25 56,
fax +48 22 835 39 83

NIP 118-01-72-707 REGON 000866389
KRS  0000159673
Nr konta: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
IBAN: PL 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 SWIFT BPKOPLPW

KONTO BANKOWE DO WPŁAT OPŁAT STARTOWYCH ZA UDZIAŁ W ZAWODACH:
33 1020 1026 0000 1602 0463 8971

WAŻNE!
Polski Związek Pływacki informuje, że realizuje wyłącznie zobowiązania finansowe zlecone przez BIURO PZP.
Roszczenia finansowe dotyczące usług wykonanych na rzecz PZP, a nie zleconych przez BIURO PZP nie będą realizowane.

 

Sekretariat:
Małgorzata Cisło sekretariat@polswim.pl tel. wew. 11 / 880 746 653

Prezes Zarządu

Otylia Jędrzejczak o.jedrzejczak@polswim.pl

Dyrektor Biura:
Magdalena Grzesik  m.grzesik@polswim.pl tel. wew. 20 / 880 746 066

Główna Księgowa:

Izabela Krzyżecka i.krzyzecka@polswim.pl tel. wew. 18

Księgowość/sms-y:

Katarzyna Krzyżecka k.krzyzecka@polswim.pl tel. wew. 19 / 880 746 770

Wydział Szkolenia:

Piotr Pietrasik p.pietrasik@polswim.pl tel. wew.12  / 880 746 282
Paulina Certa p.certa@polswim.pl tel. wew. 13 / 880 746 737

Biuro:

Patrycja Lampart p.lampart@polswim.pl tel. wew. 15 / 880 746 945
Krzysztof Usielski  k.usielski@polswim.pl tel. wew. 17 / 880 747 611
Kadry i Płace Danuta Gralewska d.gralewska@polswim.pl tel. wew.16 / 880 746 903

Kontakt międzynarodowy / International contact:  Polski Związek Pływacki polswim@polswim.pl

Internetowy System Ewidencji i Licencji:
p.pietrasik@polswim.pl

Aktualizacja strony:
Iwona Bohosiewicz i.bohosiewicz@polswim.pl