Zdjęcie główne: 

Polish Swimming Federation
POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI
01-813 Warszawa,
ul. Marymoncka 34, skr.poczt. 37

+48 22 835 35 89,
+48 22 834 25 56,
fax +48 22 835 39 83 lub wew. 108

NIP 118-01-72-707 REGON 000866389
KRS  0000159673
Nr konta: 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
IBAN: PL 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132 SWIFT BPKOPLPW

WAŻNE!
Polski Związek Pływacki informuje, że realizuje wyłącznie zobowiązania finansowe zlecone przez BIURO PZP.
Roszczenia finansowe dotyczące usług wykonanych na rzecz PZP, a nie zleconych przez BIURO PZP nie będą realizowane.

adres główny: Polski Związek Pływacki polswim@polswim.pl

Prezes Zarządu

Paweł Słomiński p.slominski@polswim.pl

pozostałe adresy email:

Sekretariat:

Angelika Owczarczyk sekretariat@polswim.pl tel. wew. 11

Dyrektor Biura:

Magdalena Grzesik  m.grzesik@polswim.pl  tel. wew. 20

Główna Księgowa:

Izabela Krzyżecka i.krzyzecka@polswim.pl  tel. wew. 18

Księgowość/sms-y:

Katarzyna Krzyżecka k.krzyzecka@polswim.pl  tel. wew. 19

Wydział Szkolenia:

Piotr Pietrasik p.pietrasik@polswim.pl  tel. wew.12, 882 055 162
Paulina Certa p.certa@polswim.pl tel. wew. 13

Biuro:

Patrycja Lampart p.lampart@polswim.pl  tel. wew. 15
Krzysztof Usielski  k.usielski@polswim.pl  tel. wew. 17
Kadry i Płace Danuta Gralewska d.gralewska@polswim.pl tel. wew.16

Internetowy System Ewidencji i Licencji:
p.pietrasik@polswim.pl

Aktualizacja strony:
Iwona Bohosiewicz  i.bohosiewicz@polswim.pl