Lp. Funkcja Nazwisko i imię
1. Przewodniczący  
2.    
3.    
4.    
5.    

 

Uchwałą Walnego Zjazdu PZP podjętą w Spale w dniu 25 września 2021 godność Honorowego Członka PZP otrzymali: 

1.   Waldemar Burzykowski
2.   Bogumiła Cetler-Szmidt
3.   Marek Dorywalski
4.   Mirosław Drozd
5.   Mirosław Fiłon
6.   Serioża Koczarian
7.   Jerzy Kowalski
8.   Izabela Krzyżecka
9.   Edward Kujawa
10. Bożena Niewitecka
11. Kazimierz Niewitecki
12. Andrzej Olszewski
13. Kazimierz Pieczora
14. Grzegorz Płóciniak
15. Halina Stepańczuk
16. Jerzy Troszczyński
17. Krzysztof Usielski
18. Andrzej Wierniuk

Polski Związek Pływacki informuje poniżej o sposobie składania wniosków o nadanie Medalu, Odznaki lub wyróżnienia „Za Zasługi dla Polskiego Związku Pływackiego”:

Wnioski mogą być składane zgodnie z Rozdziałem III art. 11 „Trybu nadawania tytułu  Członek Honorowy PZP” oraz odznaczeń i wyróżnień PZP.
Motywacje w składanych wnioskach muszą być zgodne z artykułami 6 do 10 właściwych odznaczeń.
W załączeniu aktualny wzór wniosku do pobrania.

W marca 2013 r. w Warszawie odbyła się miła uroczystość odznaczenia Medalem 90-lecia Polskiego Związku Pływackiego, zasłużonego sędziego pływania klasy związkowej p. Leszka Sobolewskiego.
W związku ze stanem zdrowia p. Sobolewskiego spotkanie odbyło się u niego w domu. Wręczenia odznaczenia dokonał Prezes Polskiego Związku Pływackiego – p. Andrzej Kowalski wspólnie z Przewodniczącym Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień Polskiego Związku Pływackiego – p. Eugeniuszem Waraksa oraz Przewodniczą Prezydium Kolegium Sędziów Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego – p. Magdaleną Seliga-Zielską. Wizyta przebiegała w wyjątkowo ciepłej atmosferze a Uhonorowany nie ukrywał wzruszenia przyznanym wyróżnieniem