Lp. Funkcja Imię i nazwisko  
1. Przewodniczący

mgr inż. Janusz Rajewski
j.rajewski@polswim.pl

 

 2.  Członek    
 3.  Członek  

 

 4.

 5.

 Członek

 Członek

 

 

 

      Zakres działalności:

  • wydawanie zaświadczeń o homologacji basenów
  • konsultacje projektowo-wykonawcze obiektów pływackich
  • opracowywanie koncepcji obiektów pływackich
  • udzielanie wielobranżowych informacji dotyczących urządzeń technicznych, wyposażania i innych instalacji
  • opiniowanie projektów technicznych oraz ewentualny udział w ich opracowywaniu
  • kontakty międzynarodowe.