Polski Związek Pływacki (PZP) uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP nr 10/02/2023 z dnia 25 lutego 2023 r., na dzień 24 czerwca 2023 r. zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP.

Termin Zjazdu – 24 czerwca 2023 r.
Miejsce Zjazdu:
Centrum Bankowo - Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa - Sala B
Początek godz. 11.30 - I termin, 11.45 - II termin.

Krajowy Zjazd będzie obradował według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekty stanowią załączniki do uchwały nr 03/05/E/2023.

Polski Związek Pływacki (PZP) uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP nr 1/08/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r., na dzień 17 września 2022 r. zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PZP.

Termin Zjazdu – 17 września 2022 r.
Miejsce Zjazdu:
Centrum Bankowo - Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12,  00-400 Warszawa - Sala A
Początek godz. 10.00 - I termin, 10.30 - II termin.

Krajowy Zjazd będzie obradował według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad, których projekty stanowią załączniki do ww. uchwały.

Informujemy, że podczas posiedzenia w dniu 19 czerwca 2021 r. Zarząd PZP podjął uchwałę o zwołaniu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Pływackiego w dniach 25-26 września 2021 r. w Spale:

  • pierwszy termin – 25 września 2021 r., początek godz. 14.00;
  • drugi termin – 25 września 2021 r., początek godz. 14.30.

Zjazd odbędzie się w COS OPO Spała. Projekty Porządku i Regulaminu Zjazdu do pobrania w załącznikach. 

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że Uchwałą Zarządu PZP  nr 159/2019 z dnia 16 lutego 2019 r., zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy PZP.
Zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym udział biorą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd.
Termin Zjazdu – 25 maj 2019r. (sobota).
Miejsce Zjazdu – sala konferencyjna, Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie, ul. Łazienkowska 6a
Początek godz. 11:00 - I termin, 11:15 II termin.
Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu delegatów macierzyste OZP.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniu 18.05.2019 r. na zebraniu Zarządu PZP zatwierdzono Sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz Sprawozdanie z działalności PZP za rok 2018.
Pliki sprawozdań do pobrania poniżej wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego PZP.

Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 23.06.2018r. Warszawa wraz z uchwałami w plikach do pobrania.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że Uchwałą Zarządu PZP z dnia 11 maja 2018 r., zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy PZP.
Zgodnie z par. 31 ust.1 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym udział biorą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd.
Termin Zjazdu – 23 czerwiec 2018r. (sobota).
Miejsce Zjazdu – Centrum Bankowo Finansowe Nowy Świat S.A, ul. Nowy Świat 6/12 Sala A 00-400 Warszawa
Początek godz. 11:00 - I termin, 11:15 II termin.
Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu delegatów macierzyste OZP.
Zamieszczono w plikach do pobrania:
Uchwała nr 22/E/2018 w sprawie zatwierdzenia terminu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku Pływackiego;
Projekt Regulaminu Obrad Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego Polskiego Związku Pływackiego;

Sprawozdanie z działalności Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w roku 2016
Protokół z Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiego Związku Pływackiego w plikach do pobrania

UWAGA! W DNIU 08.11.2016r. OPUBLIKOWANO KOLEJNE INFORMACJE W PLIKACH DO POBRANIA.

Uprzejmie informujemy, że Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZP odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2016 w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale.
Zgodnie z decyzją Zarządu PZP z dnia 07.09.2016 wybory delegatów w Okręgowych Związkach Pływackich winny się odbyć do dnia 08 listopada 2016.
Listy delegatów na Krajowy Zjazd powinny zostać niezwłocznie przekazane do biura PZP.
W pliku do pobrania tabela przedstawiająca liczbę mandatów dla poszczególnych OZP, oraz klasyfikacja OZP (klubowa)
Tabela została uzupełniona o przydział jednego mandatu za wyniki w kadencji w pływaniu synchronicznym.
Projekty Porządku Obrad oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego w plikach do pobrania.
Projekt statutu oraz jego aktualizacja w plikach do pobrania.

Strony