Zasady dotyczące uzyskiwania tytułów licencyjnych przez instruktorów i trenerów.

Polski Związek Pływacki przekazuje aktualnie obowiązujące zasady dotyczące uzyskiwania tytułów licencyjnych przez instruktorów i trenerów.

KSZTAŁCENIE - ZASADY

Warunki uzyskania licencji Polskiego Związki Pływackiego przez trenera/instruktora 

A) Kryteria wydawania licencji instruktorskich i trenerskich Polskiego Związku Pływackiego w aspekcie ustawy deregulacyjnej zawodu instruktora i trenera.
B) Warunki ubiegania się o prowadzenie kursów dla  Instruktora/Trenera PZP
C) Tytuły licencyjne - Tabela
D) Opłaty

KURS INSTRUKTORA - DRUKI

Wniosek na prowadzenie Kursu na Instruktora PZP
Harmonogram zajęć kursu INSTRUKTOR
Lista uczestników (absolwentów) kursu INSTRUKTOR
Lista wykładowców kursu INSTRUKTOR

Oświadczenie organizatora kursu INSTRUKTOR
Wniosek o zakwalifikowanie na kurs INSTRUKTORA PZP

KURS TRENERA - DRUKI

Wniosek na prowadzenie Kursu na Trenera PZP
Harmonogram zajęć kursu TRENER
Lista uczestników (absolwentów) kursu TRENER
Lista wykładowców kursu TRENER
Oświadczenie organizatora kursu TRENER  
Wniosek o zakwalifikowanie na kurs TRENERA PZP
Wniosek o zakwalifikowanie na  egzamin na trenera I klasy PZP
Wniosek o zakwalifkowanie na egzamin trenera klasy mistrzowskiej PZP


UCHWAŁA NR 48/2013 Zarządu Polskiego Związku Pływackiego w sprawie wydawania licencji instruktorskich i trenerskich Polskiego Związku Pływackiego w aspekcie ustawy deregulacyjnej zawodu instruktora i trenera

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ LICENCJONOWANEGO TRENERA II KLASY W PŁYWANIU POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO.

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STOPIEŃ LICENCJONOWANEGO INSTRUKTORA SPORTU W PŁYWANIU POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO.