Zdjęcie główne: 

TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O WYSTAWIENIE ZAŚWIADCZENIA PZP

Zaświadczenia wydawane są przez Polski Związek Pływacki w terminie do 7 dni roboczych na podstawie przesłanego wniosku wraz z załączoną kopią dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty w wysokości 10,00 zł.
1)    Wnioski prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres zaswiadczenia@polswim.pl
2)    Druki wniosków znajdują się w plikach do pobrania poniżej.
3)    W tytule wiadomości e-mail oraz przelewu należy wskazać: Zaświadczenie_imię i nazwisko
4)    Opłata na rachunek bankowy Polskiego Związku Pływackiego nr 90 1020 1026 0000 1502 0015 2132
5)    Inne zaświadczenia będą wydawane po przesłaniu zgłoszenia o wystawienie dokumentu z opisem sprawy
       wymagającej poświadczenia przez PZP (np. potwierdzenie posiadania aktualnej licencji, opinie,
       rekomendacje itp.)
6)    W treści wiadomości należy wskazać dane do wystawienia faktury oraz adres wysyłki.

W sytuacji, kiedy na jednym zaświadczeniu może być uwzględnione kilku spraw (np. potwierdzenie uzyskanej klasy sportowej oraz wyników sportowych z pewnego okresu) w treści wiadomości należy zgłosić taki fakt.