WAŻNE!
Polski Związek Pływacki informuje, że realizuje wyłącznie zobowiązania finansowe zlecone przez BIURO PZP.
Roszczenia finansowe dotyczące usług wykonanych na rzecz PZP, a nie zleconych przez BIURO PZP nie będą realizowane.

W plikach do pobrania:
1. Regulamin organizacyjny Biura PZP zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 10/2016 z dnia 16.12.2016r.
2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura PZP zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 10/2016 z dnia 16.12.2016r.
3. Zmiany do Regulaminu organizacyjnego Biura PZP zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 22/2017 z dnia 18.02.2017r.
4. Załącznik Nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura PZP zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 22/2017 z dnia 18.02.2017r.
5. Regulamin wynagradzania pracowników Biura PZP zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 11/2016 z dnia 16.12.2016r.
6. Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 11/2016 z dnia 16.12.2016r.
7. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 11/2016 z dnia 16.12.2016r.
8. Zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników Biura PZP zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 23/2017 z dnia 18.02.2017r.
9. Załącznik Nr 2 do Regulaminu wynagradzania zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 23/2017 z dnia 18.02.2017r.
10.Uchwała Nr 138/2018 z dnia 21.12.2018 Zmiana Regulaminu wynagradzania pracowników Biura PZP