W plikach do pobrania:
1. Uchwała Zarządu Nr 75/2015 z dnia 13.05.2015 Wysokości ryczałtów sędziów sportowych i innych osób z tytułu prowadzenia zawodów sportowych - pływanie, piłka wodna, skoki do wody, pływanie synchroniczne.
2. Uchwała Zarządu Nr 137/2016 z dnia 02.06.2016 Zmiana ryczałtów sędziowskich w pływaniu.
3. Uchwała Zarządu nr 136/2018 z dnia 21.12.2018 Zmiana ryczałtów sędziowskich w pływaniu synchronicznym.
4. Uchwała Zarządu nr 168/2019 z dnia 18.05.2019 Zmiana ryczałtów sędziowskich w piłce wodnej.