Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że licencje zawodnicze i znaczki holograficzne od 01.01.2012 wydawane będą  okręgowym związkom pływackim na podstawie ich pisemnego zamówienia przesłanego do biura PZP pocztą lub mailem.
Okręgowe związki pływackie będą sprzedawały znaczki holograficzne w cenie 10,-zł, a licencje zawodnicze w cenie 15,-zł.
Zarząd PZP na swoim posiedzeniu w Poznaniu w dniu 16.10.2011r. postanowił, że wraz zamówieniem na znaczki  i/lub licencje OZP będą przesyłały przelewem opłatę wg wyliczenia : ilość zamówionych znaczków/licencji x 5 zł. Po otrzymanej wpłacie PZP wystawi fakturę. Ewentualne zwroty znaczków będą przyjmowane do końca listopada. Po tym terminie Związek wystawi faktury korygujące i zwróci nadpłatę do końca grudnia.
Pierwsze zamówienia prosimy kierować pocztą  na adres PZP  lub mailowo na adres:

Licencje zawodnicze w cenie 15 zł na rok wydają Okręgowe Związki Pływackie.
Licencje trenerskie  w cenie 50 zł na lata 2010-2012 wydaje Komisja Certyfikacji PZP (opłata do PZP)

Licencje klubowe wydaje Komisja Certyfikacji PZP

Uprzejmie informujemy, że żaden wynik uzyskany w zawodach międzynarodowych lub krajowych nie jest automatycznie uznany za rekord.
Wszystkie Rekordy Świata, Europy i Polski podlegają procedurze zatwierdzenia przez właściwe organizacje.
Rekordy Polski weryfikowane są przez  Komisję Pływania Zarządu PZP, sprawdzana jest  m.in. zgodność zapisu elektronicznego pomiaru czasu (jeśli był stosowany) i zapisów sędziów. W szczególności zwracamy uwagę na konieczność posiadania przez obiekt homologacji, której podstawą jest geodezyjny pomiar długości.
Powyższe zagadnienia uregulowano w zamieszczonych na stronie Przepisach FINA 2009-2013 (FR 2.2. oraz dołączone uwagi dot . Rekordów Polski w Dziale SW 12).

W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące obowiązujących rankingów uprzejmie informujemy, że na stronie Polskiego Związku Pływackiego celowo zamieszczony jest wyłącznie link do rankingu europejskiego.
Jest to jedyny ranking obowiązujący i wykorzystywany do celów statystyki i organizacji zawodów (m.in.do rozstawiania serii).
Z satysfakcją informujemy, że w ostatnich latach nastąpił wielki postęp w dziedzinie informatyzacji środowiska pływackiego, co w konsekwencji czyni nas jednym z europejskich liderów w zakresie rejestracji i przesyłania danych.
Dlatego też APELUJEMY do organizatorów imprez pływackich - tylko od Was zależy kompleksowość bazy danych.
Wyniki z zawodów muszą być zapisywane przy pomocy właściwego edytora i niezwłocznie przesyłane do Polskiego Związku Pływackiego.Gwarantuje to umieszczenie danych zawodów wraz z rezultatami zawodników w rankingu.

Uprzejmie informujemy, że zweryfikowano i wdrożono z dniem 01.02.2012 do systemu Splash nowe numery kodów klubowych.
W celu jednoznacznej identyfikacji klubu zamiast dotychczas obowiązującego kodu pięcioliterowego (nadawanego niekiedy samowolnie) obowiązuje kod 5 cyfrowy - numer licencji klubu (numer kodowy).
Nowy numer dostępny jest na stronie: http://kppzp.pl/index.php?sec=regions&rm=m1.
Rejestracja wyników (.lxf) wszystkich zawodów obsługiwanych systemem Splash Meet Manager musi odbywać się z zastosowaniem nowych kodów.
Wyniki zawodów, w których będą wyniki zawodników klubów bez licencji (aktualnych numerów kodowych) nie zostaną zaakceptowane

Decyzją Zarządu PZP z dnia 27 listopada 2009 we wszystkich zawodach organizowanych na terenie kraju po 31 grudnia 2009, zawodniczki i zawodników 13-letnich i młodszych obowiązują kostiumy tekstylne, bez rękawów, nogawek, zamków błyskawicznych ani innych zapięć.
Slipy: wysokość boczna musi być mniejsza niż wysokość mierzona pośrodku.
Kostiumy: wysokość boczna od dołu do końca ramiączka musi być mniejsza niż wymiar od środka kostiumu na dole do końca ramiączka. Plecy mogą być zakryte lub odkryte – kostium nie może zakrywać szyi.
Zawodników starszych będą obowiązywały regulacje FINA.

Zgodnie z wcześniejszą informacją przekazujemy komunikat dot.
strojów dla zawodników powyżej 13-go roku życia

Światowa Federacja Pływania FINA opublikowała zbiór Przepisów
i Regulaminów imprez na lata 2009-2013. W dziale By Laws znalazł się nowy zapis dotyczący strojów pływackich obowiązujących od 1.01.2010, o następującym brzmieniu:
 
BL 8 Stroje pływackie
 
BL 8.1 Wszystkie zatwierdzone stroje mające być użyte na IO lub MŚ
muszą być zaaprobowane przez FINA przynajmniej na 12 miesięcy
przed rozpoczęciem danych zawodów. Ponadto, muszą być dostępne
dla wszystkich zawodników przed 1 stycznia roku IO lub MŚ.
 
BL 8.2 W zawodach pływackich zawodnik musi być ubrany w tylko jeden strój pływacki składający się z jednej lub dwóch części. Żadne dodatki
jak opaski na ramiona lub nogi nie są traktowane jako część stroju.
 

W związku z nowo otwartym basenem olimpijskim w Olsztynie uprzejmie informujemy,że Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował specjalną ofertę dla klubów pływackich na organizację zgrupowań sportowych.
Jednocześnie możliwa jest również rezerwacja torów na basenie olimpijskim w systemie o­nline. Link do rezerwacji znajduje się na stronie OSiR Olsztyn ( www.osir.olsztyn.pl )

Strony