Komunikat PKS PZP 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

Zdjęcie główne: 

Komunikat PKS PZP 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na klasę związkową PZP, oraz wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.