Komunikat!
Polski Związek Pływacki przekazuje „Kalendarz Imprez w Pływaniu na 2020”.
Zainteresowanych organizacją imprez „do ustalenia” prosimy o pisemne zgłoszenia
z propozycją finansowania wg zał. wzoru.
O przyznaniu organizacji zadecydują: oferta finansowa oraz kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do p. Krzysztofa Usielskiego.