Komunikat PKS PZP 4/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. dotyczący informacji o wynikach egzaminu FINA Open Water Swimming Certification School for Officials, Poznań marzec 2019 r. /w pliku do pobrania/

Komunikat PKS PZP 3/2019 z dnia 01 kwietnia 2019 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Relacja ze szkolenia FINA Open Water Swimming Certification School for Officials w pliku do pobrania.
Opracował: Jakub Krzywda

Analiza pracy sędziów pływania klasy związkowej PZP za rok 2018 w pliku do pobrania.

Obsada sędziowska imprez centralnych PZP w I półroczu 2019r. w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na klasę związkową PZP, oraz wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania.

Relacja ze spotkania szkoleniowo-integracyjnego sędziów pływania, Uniejów 2019 r. w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 1/2019 dot. szkolenia FINA Open Water  Swimming Certification School for Officials, 23-24 marca 2019 r. w Poznaniu w pliku do pobrania.

Komunikat PKS PZP 5/2018 dot. przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2018 r.

Propozycja spotkania szkoleniowo-integracyjnego sędziów pływania - Uniejów 2019r. w pliku do pobrania.

Strony