W pliku do pobrania zamieszczone zostały Przepisy Antydopingowe Polskiej Agencji Antydopingowej, zatwierdzone przez Światową Agencję Antydopingową, które obowiazywać będą od 1 stycznia 2021.

W związku z zamieszczonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (Poz. 2316) ograniczeniem możliwości korzystania z pływalni wyłącznie dla zawodników Kadry Narodowej informujemy, że prowadzone są przez Związek czynności zmierzające do rozszerzenia katalogu osób mogących realizować szkolenie dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie sportowym PZP.
Prosimy o cierpliwość i śledzenie komunikatów PZP na stronie internetowej i FB.

Zarząd PZP decyzją z dnia 7.12.2020 dopuszcza do startu w ZMP Juniorów 14 lat wszystkich zgłoszonych zawodników zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie z dnia 28.11.2020 (maksymalnie 3 starty indywidualne zawodnika, jeden start dziennie, dwie sztafety w konkurencji). Kierując się dobrem zawodników i koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów Zarząd podjął decyzje o rozgrywaniu wyłącznie indywidualnych finałów A z udziałem 8 zawodników oraz dopuszczeniu do startów wszystkich zgłoszonych zespołów sztafetowych.

Z uwagi na wprowadzenie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniającego ilość uczestników wydarzeń sportowych do maksymalnej liczby 150 uczestników Polski Związek Pływacki (PZP) zmuszony był do dokonania zmian w organizacji Zimowych Mistrzostw Polski Juniorów 15,16 i 17-18 letnich w pływaniu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska pływackiego, chcąc (po rocznej przerwie) umożliwić szerokiej grupie zawodników powrót do rywalizacji w zawodach rangi Mistrzostw Polski, PZP zdecydował o przyjęciu zgłoszeń wszystkich zawodników.

Podjęcie takiej decyzji wiąże się jednak z szeregiem zmian w przeprowadzeniu Mistrzostw Polski. Z uwagi na różną ilość zawodników zgłoszonych do udziału w poszczególnych zawodach, a także możliwości organizacyjne obiektów, każde z nich będzie przebiegało w innej formule.

Polski Komitet Olimpijski wraz z  Komisją Sportu Kobiet PKOL ogłasza XX edycję Konkursu „Trenerka Roku”

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na wskazany w regulaminie adres w nieprzekraczalnym terminie 07.01.2021 roku.
Regulamin konkursu wraz z niezbędnymi informacjami znajdują się pod poniższym linkiem.

Informujemy, że 28 listopada 2020 roku odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Biura Europejskiej Ligi Pływania (LEN) podczas którego wybierano członków poszczególnych Komitetów Technicznych  tej organizacji. Z wielką przyjemnością informujemy, że na wniosek PZP do Komitetów  tych zostało powołanych 3 przedstawicieli naszego Związku. Pan Jakub Krzywda wszedł w skład Komitetu Technicznego Pływania. Pan Bartłomiej Krynicki będzie brał udział w pracach Komitetu Technicznego Skoków do wody, natomiast Pan Łukasz Jarochowski został powołany na kolejną kadencję w skład Komitetu Technicznego Masters w piłce wodnej. SERDECZNIE GRATULUJEMY.

Polski Związek Pływacki informuje, iż w odpowiedzi na pismo PZP z dnia 17.06.2020, Zespół Metodyczny zaakceptował zgodnie z propozycjami Związku zmiany dotyczące dyscyplin pływackich zaliczanych do System Sportu Młodzieżowego w roku 2020.
W pliku do pobrania zamieszczamy informację przesłaną do Związku.

W związku z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów ograniczającym liczbę uczestników zawodów sportowych do 150 zawodników, Zarząd PZP podjął w dniu 28.11.2020 r. Uchwałę elektroniczną dotyczącą organizacji ZMP juniorów 14 lat w Ostrowcu Św.

Decyzją Zarządu w zawodach tych:

- w konkurencjach indywidualnych każdy zawodnik będzie mógł wystartować w jednej konkurencji w ciągu każdego dnia zawodów,

- klub będzie mógł zgłosić do każdej konkurencji sztafetowej maksimum 2 zespoły sztafetowe.

W przypadku zgłoszeń wstępnych dokonanych przez kluby o liczbie startów większej niż wskazane w powyższej decyzji wykreśleń zawodników należy dokonywać zgodnie z komunikatem zawodów.

Informacja w sprawie opłat startowychPolski Związek Pływacki  przypomina, że wielkość opłaty startowej uiszczanej przez kluby zgłaszające zawodników do poszczególnych rocznikowych Zimowych Mistrzostw Polski  musi być zgodna z liczbą startów ostatecznie przez nie potwierdzonych oraz dokumentem potwierdzającym to (skan przelewu) przesłanym do dnia 7.12.2020 r. (dla ZMP 15,16, 17-18 lat) 14.12.2020 r. (dla ZMP 14, ZMPSiM).
PROSIMY NIE DOKONYWAĆ OPŁAT STARTOWYCH NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA WSTĘPNEGO.

 

Polski Związek Pływacki informuje, że Regulaminy zawodów:
- Regulamin Zimowych Mistrzostw Polski  w Juniorów Młodszych pływaniu 14 lat
- Regulamin Zimowych Mistrzostw Polski w pływaniu Juniorów 15 lat, 16 lat,17-18 lat
- Regulamin Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu
organizowanych w roku 2020 zostały opublikowane w zakładce http://polswim.pl/regulaminy-i-przepisy

Strony