W związku z kierowanymi do PZP pytaniami dotyczącymi regulacji obowiązujących organizatorów zawodów w pływaniu na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Sportu odpowiedzi na nasze pismo (w załączeniu), informujemy że obowiązują ograniczenia w liczbie uczestników zawodów i widzów na trybunach zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.07.2020 r. (m.in. 250 uczestników rywalizacji nie licząc obsługi zawodów).

Jednocześnie dołączamy opracowane przez PZP „PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 PODCZAS ZAWODÓW W PŁYWANIU”, obowiązkowe dla organizatorów zawodów centralnych, które powinny stanowić wzór procedur do zastosowania przez organizatorów zawodów okręgowych oraz klubowych

Polski Związek Pływacki informuje że w dniach 27.09-10.10.2020 roku w Łodzi planowane jest zgrupowanie Kadry Narodowej Juniorów w pływaniu. Powołanie zamieszczone jest w pliku do pobrania.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że w dniu 04.09.2020 r. Zarząd PZP zatwierdził Sprawozdanie finansowe za rok 2019, Sprawozdanie z działalności PZP za rok 2019 oraz Projekt Statutu PZP
Pliki sprawozdań oraz Projekt Statutu PZP do pobrania poniżej wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego Sprawozdania finansowego PZP.

Polski Związek Pływacki uprzejmie powiadamia, że w dniach 21.09 - 05.10.2020r.w Belek (Turcja) odbędzie się zgrupowanie Kadry Narodowej w pływaniu.
Powołanie na zgrupowanie znajduje się w pliku do pobrania.

30 sierpnia 1975 roku Teresa Zarzeczańska-Różańska, jako pierwsza Polka przepłynęła kanał La Manche. Trasę z wybrzeża Wielkiej Brytanii do brzegu Francji  pokonała w 11 godzin i 10 minut.

Szanowna Pani Tereso. Nasze najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 45-lecia przepłynięcia kanału La Manche. Pani wyczyn pozostanie na zawsze inspiracją dla wielu polskich pływaczek i pływaków.
Życzymy wszelkiej pomyślności !
Polski Związek Pływacki

Zdjęcie z pocztówki z serii "Klub Kolekcjonera" (numer 278)
Archiwum prywatne.

Polski Związek Pływacki uprzejmie informuje, że uchwałą Zarządu PZP nr 112/E/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., zwołany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Statutowy Polskiego Związku Pływackiego.

Zgodnie z par. 30 ust. 4 Statutu w Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Statutowym udział biorą delegaci wybrani na ostatni Krajowy Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Ponadto, zgodnie z par. 30 ust. 5 Statutu PZP, w przypadku zmiany delegata, o fakcie tej zmiany podmiot, którego zmieniany delegat był reprezentantem, powinien niezwłocznie poinformować Zarząd Związku, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Krajowego Zjazdu.

Termin Zjazdu – 19 września 2020 r.

Miejsce Zjazdu – Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12 Sala A
Początek godz. 11:00 - I termin, 11:15 - II termin.
Koszty organizacyjne Zjazdu pokrywa PZP, natomiast koszty dojazdu delegatów macierzyste OZP.

Lista startowa
WYNIKI - LIVE

Strona organizatora zawodów

Polski Związek Pływacki informuje, że w dniach 31.07 - 02.08.2020 planowany jest udział w międzynarodowych zawodach pływackich dla zawodników Kardy Narodowej Juniorów w Ravne na Koroskiem (Słowenia)
Powołanie zawodników, trenerów i fizjoterapeuty w pliku do pobrania.

Polski Związek Pływacki informuje, że w dniach 03.08 - 14.08.2020 w COS OPO Wałcz odbędzie się zgrupowanie Kardy Narodowej Juniorów w pływaniu na wodach otwrtych.
Powołanie zawodników i trenerów, kwestionariusz i oświadczenia oraz zasady postępowania w plikach do pobrania.

Strony